STEVIA – NATURLIG SÖTMA

ETT HÄLSOSAMMARE ALTERNATIV 

Stevia, eller Steviolglykosider som sötningen deklareras på våra förpackningar, har använts som sötningsmedel i tusentals år. Steviolglykosider utvinns ur plantan Sötflockel genom att bladen blötläggs och pressas. Sedan torkas vätskan så att sötman koncentreras. I denna process används destillerat vatten som under processens gång dunstar bort och som därför ej återfinns i slutprodukten.

Steviolglykosider är närmare 300 gånger sötare än vitt raffinerat socker och doseras därför i väldigt mycket mindre skala. Vi använder Steviolglykosider i närmare alla våra produkter på grund av att det är det bästa högintensiva, naturliga sötningsmedlet som finns och som dessutom inte påverkar ditt blodsocker. Väldigt bra tycker vi.